A honlap az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj három éves támogatásával megvalósított A Viktoriánus fantasztikum posztmodern konfigurációi. Lewis Carroll képszövegvilágának metamediális aspektusai című kutatási projekt keretében jött létre. (2014.09.01.-2018.04.30.)

A honlap gondozója Kérchy Anna, a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének oktatója, az irodalom- és kultúratudományok doktora, habilitált egyetemi docens. Kutatási területei között szerepel a a Viktoriánus és a posztmodern képzelet metszéspontjainak vizsgálata, kulturális reprezentációk intermediális aspektusainak elemzése, a gyermek és ifjúsági irodalom illetve a fantasztikus fikció tanulmányozása.

Az online felület célja digitális adatbázis létrehozása Lewis Carroll műveinek, adaptációinak, kritikáinak egybegyűjtésével — különös hangsúlyt helyezve az Alice’s Adventures in Wonderland és annak folytatása, a Through the Looking Glass című nonszensz meseregények magyar recepciójának, fordításainak, illusztrációinak, feldolgozásainak bemutatására, illetve az angol/magyar, kép/szöveg, Viktoriánus/posztmodern jelentésvetületeket egybevető komparatív megközelítés alkalmazására.

A kutatási projekthez kapcsolódó további jelentősebb eredmények:

TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE:

2016 Doktori habilitáció, irodalom és kultúratudomány, Debreceni Tudományegyetem, BTK (26/2016 hab. FI17198) értekezés címe: Alice in Transmedia Wonderland. Postmodern Configurations of Victorian Fantasy, tudományos előadás címe: A nonszensz poétikája és politikája (ODT)

PUBLIKÁCIÓK:

A z Alice in Transmedia Wonderland. Curiouser and Curiouser New Forms of a Children’s Classic (Jefferson: McFarland, 2016) című monográfia 2016-ban elnyerte a Magyar Anglisztikai Társaság HUSSE Senior Book Award díját, 2018-ban az Európai Anglisztikai Társaság  ESSE  könyvdíjára jelölt legjobb öt monográfia közé válogatták irodalomtudomány kategóriában .

 

“Amicable Alices. Lewis Carroll and his Child Friends.” The Politics and Poetics of Friendship. Eds. Ewa Kowal and Robert Kusek. Krakow: Jagellonian University Press, 2017. 225-239.

“Alice’s Eroticized Adventures on the Other Side of the Looking-Glass.” Tantalizing Alice. Aprroaches, Concepts, and Case Studies in Adaptations of a Classic. Eds. Sissy Helff and Nadia Butt. Trier: Wissenschafter Verlag Trier. 2016. 59-81.

“Essay on the Hungarian Translations of Alice’s Adventures in Wonderland.” Alice in a World of Wonderlands: Translations of Alice’s Adventures in Wonderland in 150 Languages to Celebrate the 150th Anniversary of the Original Publication. Eds. Jon Lindseth and Markus Lang. New Castle: Oak Knoll Press, USA, 2015.

“Alice’s Non-Anthropocentric Ethics. Lewis Carroll as a Defender of Animal Rights.” Cahiers Victoriens et Édouardiens. 88th special issue on Comforting Creatures: Literature and its New Animal Phenomenologies. 2018 Automne. Eds. Sara Thornton & Laurence Rousillon-Constanty.

“The song of the dodo bird. Environmental- and language philosophy in Lewis Carroll’s Victorian Nonsense Fairy-tale Fantasies.” Állati Jelek, Képek és Terek. Ed. Újvári Edit. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2018. 163-179.

“A nonszensz poétikája és politikája” Studia Litteraria. 2016/3-4. 76-90.

Three times in WonderlandBookbird. International Journal of Children’s Literature. 2017 Fall. 55.3. 42-45.

“Vendégségben Alice asztalánál. It’s Always Tea Time.” KULTer.hu 2017. 11. 16.

„Csalóka Csodaország. A képzelet korlátai és a gyermeki fantázia metafantáziája Terry Gilliam Dagályország című filmjében.” Apertúra, 2015 tavasz-nyár.

“Lolita, a kishúgunk!? A kislány test ábrázolhatatlanságáról női szemmel.” TNT Ef. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris E-Folyóirat.  2015. 5.1. 189-213.

Picturebooks Challenging Sexual Politics. Pro-Porn Feminist Comics and the Case of Melinda Gebbie and Alan Moore’s Lost Girls.” HJEAS Journal. 20.2. (2014 Fall): 121-143.

“Stammering, Somniloquy and Somatized Semiosis. (Un)making Sense of Nonsense in Lewis Carroll’s Alice Tales” in: The Language of Sense, Common-Sense and Nonsense. Eds. Ewa Borkowska, Tomasz Burzynski, and Maciej Nowak. Bielsko-Biala: Wydawnictwo WSEH, 2012. 43-54.

“Ambiguous Alice. Making Sense of Lewis Carroll’s Nonsense Fantasies” in: Does It Really Mean That? Interpreting the Literary Ambiguous Eds. Janka Kaščáková and Kathleen Dubbs. Cambridge Scholars Publishing, 2011. 104-121.

“Nonsensical Disenchantment and Imaginative Reluctance in Postmodern Rewritings of Lewis Carroll’s Alice Tales” in Anti-Tales. The Uses of Disenchantment. Eds. Catriona Fay MacAra – David Calvin. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2011. 62-75.

“A Corpusemiotical Analysis of a Postmodern Alice-Tale. Embodied Nonsense in Terry Gilliam’s Tideland” in Postmodern Reinterpretations of Fairy Tales: How Applying New Methods Generates New MeaningsEd. Anna Kérchy. Lewiston, Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2011. 460-481.

Megjelenés alatti publikációk:

“‘Whichever way you go, you are sure to get somewhere.’ Dysgeographic mappings of playable loci and the ‘compass’ of girlish curiosity in Lewis Carroll’s and China Miéville’s spatial fantasies.” Emotional Geographies: Gender, Affect, and Urban Space in Post-1945 Translocal Literary and Visual Texts. Szerk. Ágnes Györke and Imola Bülgözdi. Leiden: Brill.

“’Mystic, awful was the process.’ Changing Meanings of Victorian Child Photography in Lewis Carroll’s Darkroom and Bright Text.” European Iconology East & West: Cultural Imageries of Body and Soul – Intermedial Representations of the Corporeal, the Psychic, and the Spiritual. Szerk. Szőnyi György Endre, et al. Szeged: JATEPress.

“Meta-imagination in Lewis Carroll’s Literary Fairy Tales about Alice’s Adventures.” The Fairy-Tale Vanguard. Szerk. Stijn Praet and Anna Kérchy. Cambridge Scholars Press.

“The (im)possibilities of translating literary nonsense: Attempts at taming iconotextual monstrosity in Hungarian domestications of Lewis Carroll’s “Jabberwocky”” Children’s Literature and Translation. Szerk. Joana Dybiec-Gajer.  Krakow University Press.

“Review of A Theology of Nonsense.” Knight Letter – The Lewis Carroll Society of North America. Szerk. Franziska Kohlt.

MEGHÍVOTT TUDOMÁNYOS ELŐADÁSOK:

“Beware the Jabberwock, my son!” Cultural transpositions of the sound and the sight of nonsense in Hungarian translations of Lewis Carroll’s “Jabberwocky” Children’s Literature and Translation Conference, Krakow, Poland. 2018. Apr. 4-5.

“Semmi – gondolta – nem volt még ilyen érdekes.” Pszichonarráció és a bizonytalanság megtestesült tudata Neil Gaiman gótikus meseregényében. [„Psychonarration and the embodied experience of uncertainty in Nail Gaiman’s children’s gothic fiction”] A test mint elbeszélő médium, a test mint elbeszélések médiuma. Korporális narratológia a befogadás és a kirekesztés vizsgálatában. PIM, MTA ITI Corpus Alienum, 2016.04.01. Symposium of the Corporeal Narratology Research Group of the Hungarian Academy of Sciences.

“From lost little girls to curious feminist psychogeographers. Empowerment by wanderlust, dysgeographica, and playable cities in Contemporary YA Fantasy Rewritings of Alice’s Adventures in Wonderland.” Plenary lecture. Gender, Translocality, and the City in post-1945 Literary and Visual Culture. University of Debrecen. 2016. Feb 26-27.

“The Changing status of reading in the age of digital culture: current debates and future collaborations.” Organized by Bodies in Transit EU Feder Project of Departamenta de Filologia Inglesa, Faculdad de Humanidades. Universidad de Huelva, Spain. 2015. Okt. 21.

KONFERENCIAELŐADÁSOK

„’Take care of the sounds, and the sense will take care of itself!?’ The acoustics of nonsense in Lewis Carroll.” ESSE Conference. Sounds Victorian Panel. Brno. 2018 Aug 29-Sept 2.

“A dodó madár dala. Környezet- és nyelvfilozófia a 19. századi angol fantasztikus irodalomban” [“The song of the dodo bird. Environmental- and language philosophy in 19th c. fantastic fiction in English”] Állati jelek, képek és terek konferencia. SZTE Jel-Kép-Tér Munkacsoport. 2017 Nov 17.

“Evie in Fairyland, the Drunkard Brushmaker, and the Giggling Wooden Dog. Nonsense’s Creative Domestications and the Changing Image of the Implied Child Reader in Hungarian Translations of Alice’s Adventures in Wonderland” Translation Studies and Children’s Literature – Current Topics and Future Perspectives Conference. 19-20 Oct 2017 Brussels-Antwerpen.

“A nyelv hatalma az Alice Csodaországban magyar fordításainak tükrében” [“The power of language in Hungarian translations of Alice’s Adventures in Wonderland”] NYIM13 A nő és a hatalom SZTE, BTK, IEAS. 2017 Szept 22-23.

“Amicable Alices. Lewis Carroll and his Child Friends” The Politics and Poetics of Friendship conference. University of Krakow. October 27-29, 2016.

“Alice in Transmedia Wonderland.” Guest Lecture at SZTE BTK IEAS Doctoral Research Seminar, 2016 Október 6.

“Alice’s Animal Alterities and Ethics.” Becoming Animal with the Victorians. Conference organised by the French Society of Victorian Studies. Université Diderot Paris 7. 2016. February 3-5.

„Iconotextual Sites of Alice’s Feminist Resistance in Picture Books Co-produced by Lewis Carroll and John Tenniel.” Alice Through the Ages Conference, University of Cambridge, 2015. Szeptember 15-18.

“Lolita, a kishúgunk!? A kislány test ábrázolhatatlanságáról női szemmel.” NYIM10. 10. Nyelv, Ideológia, Média konferencia, Szegedi Tudományegyetem, TNT Kutatócsoport. 2014. Sept. 19-20.

“Iconotextual Sites of Alice’s Feminist Resistance in Lewis Carroll and John Tenniel’s Victorian Fairy-Tale Fantasy Picture Books.” Intermedial Body Politics: Towards a Feminist Analysis of Image/Text Dynamics Seminar. 12th ESSE Conference, Pavol Jozef Šafárik University, Kosice, Slovakia. 29 Aug – 2 Sept, 2014

KONFERENCIAPANEL SZERVEZÉS:

Sounds Victorian: Voices and Noises in 19th Century Britain, ESSE Conference, Brno,Masayrk University, Czech Republic. 2018. Co-organized w Béatrice Laurent, Université de Bordeaux

Intermedial Body Politics: Towards a Feminist Analysis of Image/Text Dynamics Seminar. 12th ESSE Conference, Pavol Jozef Šafárik University, Kosice, Slovakia. 29 Aug – 2 Sept, 2014 Co-organized w Catriona McAra, Leeds University of Arts.

VENDÉGTANÍTÁS:

  1. Október 20. Universidad Huelva, Spanyolország. Vendégkurzus a “Literature and Culture” kurzuson a Cultural Management BA programban. “Alice for the iPad. Postmillenial new media adaptations of fantasy literature.”
  2. 04.18. University of Antwerpen, Belgium. Fairy Tale Rewritings in English kurzus vendégkurzus. “Girls transformed into animals. Feral embodiments, humanimal subjectivities, posthumanist feminist identity politics”